Začala zimná sezóna. Počas celých sviatkov fungujú 4 bazény a welness